محصولات گروه مالی اعتباری >> صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه

سيستم بانکداري الکترونيک جهت صندوق های قرض الحسنه


           امروزه مديريت يک بنگاه مالي بدون استفاده از نرم افزار تقريبا امري غيرممکن بوده و اولين اقدام قبل از راه اندازي يک صندوق قرض الحسنه، تهيه يک نرم افزار بانکداري مطمئن مي باشد که بتواند دسترسي و گردش اطلاعات در مجموعه را تسهيل نمايد.

           نرم افزار بانکداري الکترونيک آرمان، با فراهم آوردن مجموعه اي بي نظير از امکانات مورد نياز يک صندوق قرض الحسنه و با مکانيزه نمودن بسياري از فرآيندها، استفاده از نيروي انساني را به حداقل رسانده و علاوه بر کاهش هزينه ها، اطمينان خاطر بيشتري را نيز فراهم مي آورد.

صندوق قرض الحسنه
آرمان سیستم پارس
امکانات گزارش ها نظرات دریافت کاتالوگ

امکانات

اين سيستم کليه‌ي عمليات بانکي اعم از صندوق کل، باجه، وام، اسناد و ... نيز کليه‌ي عمليات حسابداري صندوق قرض الحسنه را شامل مي‌گردد.
کليه‌ي عمليات صندوق در چند فهرست سيستم تقسيم گرديده که خلاصه‌ي هر يک از فهرست‌ها به تفکيک ذکر مي‌گردد:

اطلاعات پايه:
• امكان افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه، پس‌انداز جاري، انواع سپرده اعم از حقيقي،حقوقي، مشترک، اتباع خارجي و ...
• امكان عكسبرداري از مشتري و اسكن امضاء با وب كم.
• امکان پرداخت انواع وام و عقود اسلامي با محاسبه مبلغ کارمزد با فرمول جديد يا قديم بانكي، مبلغ بيمه، مبلغ قسط، مبلغ مسدودي، مدت مسدودي و ... بر اساس پارامترهاي تعيين شده توسط مدير سيستم، ثبت مشخصات ضامنين و اسناد ضمانت وام.
• امکان تعريف شماره سريال برگه دفترچه‌هاي پس‌انداز و سپرده و نيز شماره سريال دسته چک‌هاي تحويلي به مشتريان و نيز هزينه‌ي دسته چک‌هاي تحويلي.
• امکان تعريف سريال دسته چک‌هاي دريافتي از بانک‌ها براي حساب‌هاي جاري موسسه، تنظيم و چاپ چك.

عمليات روزانه:
• دريافت و پرداخت کليه حساب‌ها با دفترچه و چک يا با سند داخلي.
• دريافت و پرداخت‌هاي متفرقه موسسه.
• دريافت اقساط وام‌هاي پرداختي با امکان تفکيک مبلغ قسط و مبلغ کارمزد و صدور سند حسابداري.
• دريافت انواع چک مشتري جهت وصول و واريز به حساب.
• دريافت چک‌هاي اقساط وام.
• امکان ثبت گردش چک‌هاي دريافتي اعم از وصول، نزد بانک، برگشت، مسترد و حقوقي.
• امکان برگشت چک مشتري و صدور گواهي عدم پرداخت.
• امکان محاسبه ميانگين حساب مشتريان جهت پرداخت وام و محاسبه کليه پارامترهاي پرداخت وام شامل: مبلغ سپرده، مدت سپرده‌گذاري، نسبت وام به سپرده، تعهد بعد از آخرين قسط، مبلغ هر قسط، کارمزد و مبلغ مسدودي.
• امكان محاسبه و پرداخت سود حساب‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت.
• امكان ثبت اطلاعات سهامداران و محاسبه و پرداخت سود سهام.
• امكان تسويه پيش از موعد وام.
• امكان بستن حساب هاي قبل از سر رسيد سپرده هاي بلند مدت.
• امکان تعريف حساب پشتيبان و برداشت چک يا اقساط وام از حساب پشتيان.
• امکان کسر خودکار اقساط معوق از حساب هاي پشتيبان در صورت تاييد مشتري.
• امکان ثبت و مديريت افراد ممنوع المعامله يا بدحساب.
حسابداري:
• امکان تعريف سرفصل حساب‌ها در سه سطح کل، معين و تفصيلي.
• امکان ورود اطلاعات اسناد حسابداري.
• ورود اطلاعات صورت‌حساب بانك‌ها يا انتقال از طريق ديسكت دريافتي از بانك جهت تهيه‌ي گزارش مغايرت بانكي.

جستجو:
• امكان جستجو بر اساس اطلاعات موجود در اسناد و رديف‌هاي سند، مشخصات حساب‌ها، مشخصات چك‌ها و صورت‌حساب بانك.
• امكان مشاهده ريز و جمع گردش سطوح حساب‌ها به صورت هرمي.
• امکان نمايش تراز و موجودي حساب بانک‌ها.
• امكان نمايش و چاپ منابع و مصارف.

مديريت:
• بستن حساب‌ها و ايجاد سال مالي جديد.
• امكان كار با سال‌هاي مالي مختلف.
• مسدود نمودن حساب ها به صورت کلي يا مبلغي تا تاريخ خاص.
• مسدود نمون چک مشتري.
• امتياز بندي و قرعه‌کشي در محدوده‌ي تاريخ، موجودي و حساب با در نظر گرفتن حساب‌هاي داراي وام و برندگان قبلي.

حقوق و دستمزد:
• امکان ورود اطلاعات فردي و مرخصي.
• امکان ورود اطلاعات حقوقي با حداکثر سه نوع مزايا و کسور.
• محاسبه و اجراي حقوق.
• ايجاد سند حسابداري حقوق.
• امکان چاپ فيش حقوق، ليست حقوق، ليست ماليات، ليست و ديسکت بيمه.
• امکان پرداخت مساعده حقوق و ايجاد سند حسابداري.


گزارش ها

• صورت‌حساب انواع حساب‌هاي مشتري در محدوده‌ي تاريخي مورد نظر.
• گزارش وام‌هاي پرداختي با توجه به تاريخ پرداخت وام، تاريخ تسويه، تاريخ پايان، بيمه شده، تعداد اقساط عقب افتاده به تفکيک تسويه شده، داراي مانده، موافقت نشده و همه.
• گزارش وضعيت حساب‌ها به تفکيک: فعال، بسته شده، مسدود و مسدود مبلغي.
• گزارش ميانگين حساب‌ها در محدوده تاريخ و به نسبت وام به سپرده، نرخ کارمزد، نسبت اقساط به سپرده‌گذاري به صورت ريز يا خلاصه.
• گزارش از چک‌هاي مشتريان در محدوده‌ي تاريخ سررسيد و نيز با توجه به اطلاعات چک دريافتي.
• گزارش عملکرد باجه در محدوده‌ي تاريخ و به صورت ريز يا خلاصه.
• گزارش سوابق مشتري شامل حسابها، ضمانتها و وامها.
• گزارش سررسيد اقساط تا تاريخ خاص و با توجه به تعداد اقساط عقب افتاده.
• گزارش چک‌هاي برگشتي مشتريان در محدوده‌ي تاريخ.
• امکان چاپ نتايج قرعه‌کشي در محدوده‌ي تاريخ و شماره حساب و نيز با توجه به انواع جوايز.
• گزارش فهرست اسناد در محدوده‌ي شماره اسناد و تاريخ.
• گزارش دفتر روزنامه به صورت ريز يا کلي و در محدوده‌ي اسناد و تاريخ.
• گزارش هر يک از سطوح دفتر در محدوده حساب، اسناد و تاريخ قابل تهيه از چند سال مالي.
• گزارش تراز آزمايشي هر يک از سطوح دفتر در محدوده‌ي اسناد و تاريخ مورد نظر به صورت دو ستوني, چهار ستوني و هشت ستوني در محدوده‌ي حساب و به ترتيب شماره يا نام حساب با در نظر گرفتن محدوده‌ي گردش يا مانده‌ي بدهکار يا بستانکار.
• گزارش سرفصل حساب‌ها به تفکيک هر يك از دفاتر در محدوده‌ي حساب به ترتيب شماره، نام يا گروه حساب.
• استخراج مغايرت بانكي و تهيه‌ي گزارش آن.
• گزارش ترازنامه و صورت سود و زيان در پايان دوره‌ي مالي.
• گزارش سند تجميعي.


نظرات


دریافت کاتالوگ

صندوق قرض الحسنه
حجم: 1.3 mb
دانلود

نرم افزار های قابل اتصال به صندوق قرض الحسنه

 SMS بانک
گروه: مالي اعتباري
 تلفن بانک
گروه: مالي اعتباري
 پيام بانک
گروه: مالي اعتباري


از دیگر محصولات آرمان سیستم پارس

 فروش مجتمع کشتارگاهي
گروه: پيمانکاري
 دارايي ثابت
گروه: مالي اداري
 حسابرسي
گروه: مالي اداري
 باسکول
گروه: مالي اداري
 مديريت بازرگاني دامپروري
گروه: مالي اداري
 حسابداري انبار
گروه: مالي اداري
 پرداخت شهريه طلاب
گروه: دفاتر آيات عظام
 حقوق و دستمزد
گروه: مالي اداري

محصولات برگزیده
مجموعه یکپارچه مالی
موسسات مالی اعتباری
حسابکار (ویژه مشاغل کوچک)
مهفا (مهندسی فروش)
CRM (مدیریت ارتباط مشتری)
دسترسی سریع
محصولات
خدمات
استخدام
پورتال ویژه مشتریان
پنل تحت وب پیامک
تماس با ما
تلفکس : 051-38930000   ( هشت خط )
ایمیل : Info@ArmanSystemPars.ir
آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش صیاد شیرازی2، مجتمع تجاری اداری زمرد، طبقه دوم اداری، واحد 209


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان سیستم پارس می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.   ArmanSystemPars.ir Copyright © 2014