محصولات گروه مالی اداری >> حسابداری مالی

حسابداري مالي
قلب و مرجع دسترسي سريع به اطلاعات مالي جهت تصميم سازي و برنامه ريزي پويا

شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.

حسابداري مالي
آرمان سیستم پارس
امکانات گزارش ها نظرات دریافت کاتالوگ

امکانات

• امكان ارسال و دريافت اسناد حسابداري به Execl و بالعكس.
• امكان نمايش گردش هر يك از سطوح حساب در سند.
• ايجاد اسناد پيش‌نويس و ثبت اسناد به صورت موقت يا دائمي و تخصيص دو شماره سريال و عطف پيش نويس امکان دريافت پيش نويس سند از ديگر سيستم‌هاي مرتبط.
• امکان دريافت پيش نويس سند از فايل Excel.
• امكان تعريف و استفاده از شرح‌هاي مشترك در اسناد.
• امكان جستجو و جايگزيني در شرح رديف‌هاي سند.
• تغيير شماره حساب در مجموعه‌اي از اسناد.
• امکان تعريف ساختار درختي حساب‌ها
• امکان حذف، کپي و انتقال تعدادي از رديف‌هاي يک سند يا پيش نويس به صورت انتخابي در سند يا پيش نويس ديگر.
• كنترل خودكار ترتيب و تاريخ اسناد.
• امكان ثبت دايمي اسناد.
• امكان جستجو بر اساس اطلاعات موجود در اسناد، رديف‌هاي سند و مشخصات حساب‌ها.
• امكان مشاهده ريز و جمع گردش سطوح حساب‌ها به صورت هرمي(از کل به سطوح پايين تر) و معکوس آن(از سطوح پايين تر به سطح کل).
• امکان معرفي، اصلاح و حذف دوره‏هاي مالي و تعيين محدوده زماني دلخواه

• امکان تغييرات در سند: درج و حذف سند بين اسناد و شماره گذاري مجدد اسناد
• امکان تعريف، اصلاح و حذف حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معين و سه سطح تفصيلي شناور
• تعيين طول و نام سطوح حساب‌ها (کل، معين، تفصيلي و تفصيلي شناور)، براي هر سطح بين 1 تا 19 رقم
• مشاهده خلاصه اسناد حسابداري
• مشاهده دفتر روزنامه و دفاتر حساب‌هاي کل، معين، تفصيلي و تفصيلي شناور
• ارائه تراز آزمايشي دو، چهار، شش و هشت ستوني در هر محدوده زماني، و براي کليه حساب‌ها (در کليه سطوح) و همچنين معين‌هاي يک حساب کل يا تفصيلي‌هاي يک حساب معين
• امکان مشاهده و چاپ سرفصل‌هاي کل، معين و تفصيلي
• بستن حساب‌هاي موقت و صدور سند اختتاميه به صورت خودکار در پايان هر دوره مالي
• نمايش دفاتر مالي مطابق با آرتيکل‌هاي اسناد ثبت شده و گروه‌بندي شده روي سرفصل‌هاي مالي مربوط
• ارائه ترازنامه و صورت سود و زيان مطابق با استانداردهاي حسابداري
• جستجو و فيلترينگ روي دفاتر حسابداري يا روي مجموعه اسناد بر اساس شماره، تاريخ، وضعيت ثبت، شرح يا کاربرتنظيم کننده سند
• مشاهده اطلاعات ضمائم هر سند بر اساس اطلاعات ارسالي از ساير سيستم ها
• انتخاب حساب مربوط به هر آرتيکل بر اساس قسمتي از نام حساب يا شماره آن و گزينش از فهرست حساب‌ها
• امکان تهيه پشتيبان از اطلاعات و بازيابي، بازسازي يا فشرده‌سازي اطلاعات
• نمايش جمع مبالغ بدهکار و بستانکار و ميزان اختلاف آن براي هر سند
• امکان تعريف گروه‌هاي کاربري و کاربران با سطوح مختلف کاري تحت نظر مدير سيستم
• نمايش و چاپ سند ماهانه با توجه به اسناد ثبت شده در هر ماه
• امکان چاپ سريع اطلاعات در هر قسمت از سيستم
• امکان تغيير و ذخيره سازي اندازه و موقعيت فرم‌هاي مختلف
• امکان انتقال سرفصل‌هاي حسابداري و اسناد مالي از يک شرکت به شرکت ديگر
• امکان تبديل هر گزارش دلخواه به فايل با فرمت‌هاي مختلف و ارسال آن با Email
• امکان تهيه گزارش تجميعي يا تفصيلي از عملکرد حساب‌ها، تفصيلي‌هاي شناور در ارتباط با يکديگر
• گردش ويژه حساب (دفتر تفکيکي معين‌هاي يک کل يا تفصيلي‌هاي يک معين)
• امکان مرتبط کردن فايل تصوير به عنوان پيوست به هر رديف سند حسابداري
• ثبت تنظيم کننده و تاييد اسناد جهت رعايت سلسه مراتب سازماني مربوط به تنظيم و تاييد اسناد حسابداري
• امکان تعريف و ذخيره‌سازي گزارش‌هاي نموداري از مقايسه گردش يا مانده حساب‌ها


دریافت راهنمای سیستم حسابداری مالی

گزارش ها

• گزارش فهرست اسناد و پيش نويس اسناد بر اساس ثبت دايمي يا موقت در محدوده شماره اسناد و تاريخ.
• گزارش دفتر روزنامه بر اساس اسناد ثبت دايمي يا موقت در محدوده اسناد و تاريخ و تعيين تعداد خطوط گزارش جهت دفتر نويسي.
• گزارش هر يک از سطوح دفتر در محدوده حساب و اسناد و تاريخ و بر اساس اسناد ثبت دايمي يا موقت, به ريز يا جمع سند يا جمع روزانه قابل تهيه از چند سال مالي و تعيين تعداد خطوط گزارش جهت دفتر نويسي.
• گزارش ويژه دفاتر در محدوده اسناد و تاريخ و بر اساس اسناد ثبت دايمي يا موقت (حسابداري نيمه صنعتي).
• گزارش تراز آزمايشي هر يک از سطوح دفتر در محدوده اسناد و تاريخ مورد نظر به صورت دو ستوني, چهار ستوني و هشت ستوني در محدوده حساب و بر اساس اسناد ثبت دايمي يا موقت و به ترتيب شماره يا نام حساب يا مانده حساب و به تفکيکي سطوح بالاتر.
• گزارش تراز ويژه آزمايشي دفاتر در محدوده اسناد و تاريخ و بر اساس اسناد ثبت دايمي يا موقت (حسابداري نيمه صنعتي) به تفکيک هر سطح حساب.
• گزارش گردش 12 ماهه هر يك از سطوح دفتر در محدوده حساب و بر اساس اسناد ثبت دايمي يا موقت به صورت سطري يا ستوني.
• گزارش خلاصه دفتر کل بر اساس ثبت دايمي يا موقت در محدوده شماره اسناد و تاريخ.
• گزارش عناوين كليه حساب‌ها يا هر يك از دفاتر در محدوده حساب.
• گزارش ترازنامه و صورت سود و زيان در پايان دوره مالي.
• گزارش ساز پويا: امکان تعريف و ذخيره گزارش‌هايي که در سيستم موجود نيست توسط کاربر و بدون نياز به طراح سيستم با امکان تفکيک، مرتب‌سازي بر‌اساس فيلدهاي مورد نظر کاربر و اعمال شرايط لازم.


نظرات


دریافت کاتالوگ

حسابداري
حجم: 1.8 mb
دانلود

نرم افزار های قابل اتصال به حسابداري مالي

 حسابداري خزانه داري
گروه: مالي اداري
 باسکول
گروه: مالي اداري
 صندوق دريافت و پرداخت وجوهات
گروه: دفاتر آيات عظام
 بتن CRM
گروه: ساختمان
 دارايي ثابت
گروه: مالي اداري
 مهفا (مهندسي فروش واحد هاي ساختماني)
گروه: ساختمان
 حسابداري انبار
گروه: مالي اداري
 فروش مجتمع کشتارگاهي
گروه: پيمانکاري
 خريد شير
گروه: پيمانکاري
 حسابداري فروش
گروه: مالي اداري
 پرداخت شهريه طلاب
گروه: دفاتر آيات عظام
 حقوق و دستمزد
گروه: مالي اداري


از دیگر محصولات آرمان سیستم پارس

 سيما (سيستم مديريت توليد ابزار پزشکي)
گروه: صنعت تجهيزات پزشکي
 سمتا (سيستم مديريت توزيع ابزار پزشکي)
گروه: صنعت تجهيزات پزشکي
 موسسات مالي اعتباري
گروه: مالي اعتباري
 پيام بانک
گروه: مالي اعتباري
 SMS بانک
گروه: مالي اعتباري
 صندوق خانوادگي
گروه: مالي اعتباري
 کنترل تنظيف اماکن متبرکه
گروه: پيمانکاري
 حسابداري مالي کدينگ مرتبط
گروه: مالي اداري

محصولات برگزیده
مجموعه یکپارچه مالی
موسسات مالی اعتباری
حسابکار (ویژه مشاغل کوچک)
مهفا (مهندسی فروش)
CRM (مدیریت ارتباط مشتری)
دسترسی سریع
محصولات
خدمات
استخدام
پورتال ویژه مشتریان
پنل تحت وب پیامک
تماس با ما
تلفکس : 051-38930000   ( هشت خط )
ایمیل : Info@ArmanSystemPars.ir
آدرس : مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش صیاد شیرازی2، مجتمع تجاری اداری زمرد، طبقه دوم اداری، واحد 209


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت آرمان سیستم پارس می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.   ArmanSystemPars.ir Copyright © 2014